Velkommen

(Alfred Mogensen)

Hjemmesiden er oprettet mhp. information om husorden, samt henvisninnger til administration, foruden anden relevant praktisk information for lejere i Strandparken Aarhus. 

Desuden tilføjes en smule information om selve Strandparkens opførsel. Arkitekten bag den funktionalistiske byggestil er den danske arkitekt Alfred Mogensen.

Strandparken er opført i 1935-38, i hvilken kort periode netop Funktionalismen var den gennemgående moderne arkitektur.

Kendetegnet ved Alfred Mogensens arkitektur i Strandparken er først og fremmest at det skulle være funktionelt. Dernæst blev bygningerne opført således at lyset uanset hvilket rum man befinder sig i, er belyst med sollys ved hjælp af glas. Altså er der i de ældste lejligheder stadigvæk et indendørs vindue til badeværelset og glasdør til entréen. Således er der sikret et naturligt lys i alle dagens timer, hvilket giver en følelese af funktionalismen, hvormed et lille rum med denne detalje føles en anelse større.

Desuden er Strandparkens bygninger placeret således, at alle som en har udsigt til enten Moesgaard skov eller vandkant. 

Endvidere kan det nævnes at Alfred Mogensen ligeledes har tegnet Aarhus Hovedbibliotek.


Lejeboligerne administreres idag af boligselskabet Hestia A/s.

Udsnit af Strandparkens funktionalistiske byggestil, samt tilhørende grønne områder.

Udsnit af Strandparken Aarhus set fra Strandvejen(Syd/Øst); indtryk af de sydøstenvendte altaner, Strandparkens kubistiske form og den særlige måde Alfred Mogensen placerede boligblokkene, hvorved der altid er mulighed for dagslyset, at falde mellem disse.